REGULAMIN OBIEKTU MODOM PODHALE

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu obiektu oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju obiektu. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz kierownictwo pensjonatu i obowiązuje od dnia 10 lipca 2014 r.


Życzymy Państwu miłego pobytu.